Nervos network là gì? Nervos sẽ niêm yết coinbase trong tương lai


Hiện nay, Coinbase đang có chương trình tìm hiểu về các dự án chưa được list lên sàn để hỗ trợ các dự án đó trong tương lai. Nervos nằm trong danh sách số ít các dự án sẽ được Coinbase nghiên cứu Thông tin chi tiết xem tại đây https://blog.coinbase.com/coinbase-continues-to-explore-support-for-new-digital-assets-70419575eac4
Cộng đồng Nervos việt nam: 

Bài viết mới nhất