NEAR Protocol - TOKEN SALE Recap

Giới thiệu về NEAR ProtocolNEAR Protocol (hay còn gọi là “Nền tảng NEAR”) là gì? NEAR là một blockchain chia nhỏ, thân thiện với các nhà phát triển, proof-of-stake. Nó giống như một nền tảng đám mây do cộng đồng điều hành, có khả năng mở rộng cao, chi phí thấp cho các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng phi tập trung.Trong khi hầu hết các blockchain “có thể mở rộng” khác sử dụng các phương pháp tập trung xử lý trên phần cứng cao cấp để cung cấp mức tăng tạm thời về thông lượng, thì phương pháp của NEAR cho phép khả năng của giao thức mở rộng lên đến hàng triệu node và hàng tỷ giao dịch theo cách hoàn toàn phi tập trung.NEAR Collective là một tập hợp các tổ chức trên toàn cầu đang hợp tác xây dựng NEAR. Tất cả mọi người trong NEAR Collective này đều tập trung vào việc cải tiến khả năng sử dụng cho cả nhà phát triển và người dùng cuối.NEAR đã hoàn thành TOKEN SALE thành công trên coinlist.co vào ngày 5/8 trong vòng 3 giờ đồng hồ.Tổng số TOKEN SALE là 100TR $ và sau khi kiểm toán sẽ phân bổ tầm 30-35TR $. 

Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại đây: 

Channel: https://t.me/gfschannel
Group   : 
https://t.me/gfsgroup

Bài viết mới nhất