Lãi suất mở cho hợp đồng tương lai Bitcoin vượt quá 5 tỷ đô la

Tổng số tiền lãi mở (OI) cho hợp đồng tương lai Bitcoin đã vượt qua 5 tỷ đô la vào mấy ngày gần đây, theo dữ liệu được biên soạn bởi The Block. Lãi suất mở đề cập đến giá trị của các hợp đồng tương lai chưa thanh toán chưa được giải quyết. Sự gia tăng các tín hiệu quan tâm mở cho thấy có nhiều tiền đang chảy vào thị trường và các nhà giao dịch đang dự đoán sự gia tăng trong ngắn hạn của biến động cơ bản.
BitMEX, một sàn giao dịch tương lai tiền điện tử được thành lập tại Seychelles, hiện có lãi suất mở lớn nhất là 1,6 tỷ đô la; khoảng 31,0% tổng số tiền tổng hợp. Sự thống trị của BitMEX đã giảm dần trong những tháng gần đây, giảm từ mức 44% trong tháng 11. BitMEX được theo sau bởi các sàn giao dịch Trung Quốc OKEx và Huobi, có khoảng 1,4 tỷ đô la và 1 tỷ đô la tiền lãi mở tương ứng.CME hiện là địa điểm phổ biến thứ năm để giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin với khoảng 312 triệu đô la tiền lãi mở trong khi Bakkt chỉ có khoảng 18 triệu đô la. Nhà phân tích Ryan Todd của Block đã lưu ý rằng tổng số nhà giao dịch báo cáo (những người đang giao dịch + 25BTC) đánh vào sản phẩm của CME trên cơ sở hàng tuần đã đăng ký mức cao nhất mọi thời đại vào tháng trước; trong khi mức độ tập trung của tổng số tiền lãi mở trong số 4 nhà giao dịch dài lớn nhất hiện nay đang ở mức thấp nhất mọi thời đại (~ 20%, giảm hơn 30% kể từ tháng 5 năm 2018).

Bài viết mới nhất