Giới thiệu dự án Alpha Finance Lab (ALPHA) trên Binance Launchpad và Binance Launchpool

Binance rất vui mừng khi ra mắt bán token Launchpad và launchpool farming cho Alpha Finance Lab (ALPHA).
Việc bán token cho Alpha Finance Lab sẽ theo định dạng xổ số, với binance ghi lại số dư BNB của người dùng trong 8 ngày từ 2020/09/30 7:00 AM (UTC+7) đến 2020/10/08 7:00 AM (UTC+7). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là trung bình của 8 ngày, sử dụng tính toán Số dư BNB trung bình hàng ngày.
 
Alpha Finance Lab Launchpool sẽ hỗ trợ BNB, BUSD và BAND để farm token ALPHA, với việc canh tác bắt đầu từ 2020/09/30 7:00 AM (UTC+7) (7h sáng giờ Việt Nam)
 
Binance sau đó sẽ liệt kê ALPHA vào Khu vực Đổi mới vào lúc 2020/10/10 12:00 AM (GMT+7) và mở giao dịch cho các cặp giao dịch ALPHA/BTC, ALPHA/BNB, ALPHA/BUSDALPHA/USDT.
 
Thông tin mở bán chi tiết ALPHA Token trên Launchpad :
 • Tên token: Alpha Finance Lab (ALPHA)
 • Launchpad Hardcap : 2.000.000 USD
 • Tổng nguồn cung token: 1.000.000.000 ALPHA
 • Tổng số token được phân bổ cho Binance Launchpad: 100.000.000 ALPHA (10% tổng nguồn cung token)
 • Giá token bán công khai: 1 ALPHA = 0,02 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước ngày bốc thăm trúng thưởng)
 • Định dạng bán token: Xổ số
 • Số lượng vé số trúng thưởng tối đa: 10.000
 • Phân bổ cho mỗi vé trúng thưởng: 200 USD (10.000 ĐỒNG)
 • Phiên được hỗ trợ: Chỉ BNB
Thời gian xổ số:
 • 2020/09/30 7:00 AM (gmt+7) đến 2020/10/08 7:00 AM (gmt+7) : Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính bằng ảnh chụp nhanh theo giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 8 ngày. Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 8 ngày này sẽ xác định số lượng vé mà bạn sẽ có thể yêu cầu.
 • 2020/10/08 13:00 (gmt+7): Claim vé, nhận vé IEO. Bạn có 24h để nhận vé IEO
 • 2020/10/09 13:00 (gmt+7): Thời gian nhận vé kết thúc, Chuẩn bị xổ số
 • 2020/10/09 13:00 (gmt+7): Vé trúng thưởng được công bố và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ vào tài khoản của mỗi người dùng chiến thắng. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ BNB trong tài khoản trao đổi tại chỗ của mình để được khấu trừ trong vòng 24 giờ nếu bạn có vé trúng thưởng. Xin lưu ý rằng BNB trong các lệnh mở, tài khoản ký quỹ, sản phẩm cho vay, tài khoản phụ, tài khoản tương lai, tài khoản fiat, tài khoản Launchpool hoặc tài khoản thẻ sẽ không đủ điều kiện để được khấu trừ.
Chi tiết thông tin token ALPHA trên Launchpool :
 • Phần thưởng token Launchpool: 50.000.000 ALPHA (5% tổng nguồn cung token)
 • Thời gian canh tác: 2020/09/30 7:00 AM (gmt+7) đến 2020/10/30 7:00 AM (gmt+7)
 • Điều khoản đặt cược: Không yêu cầu KYC.
POOL được chia như sau
 • Stake BNB: 32.500.000 ALPHA trong phần thưởng (65%)
 • Stake BAND: 12.500.000 ALPHA trong phần thưởng (25%)
 • Stake BUSD:  5.000.000 ALPHA trong phần thưởng (10%)
Thời gian phân phối ALPHA:
Xin lưu ý:
 • Ảnh chụp nhanh số dư của người dùng và tổng số dư hồ bơi sẽ được thực hiện mỗi giờ để tính toán phần thưởng của người dùng, cũng sẽ được cập nhật mỗi giờ.
 • Người dùng sẽ có thể tích lũy phần thưởng của họ (tính mỗi giờ) và yêu cầu các phần thưởng này trực tiếp vào tài khoản tại chỗ của họ bất cứ lúc nào.
 • Năng suất phần trăm hàng năm của mỗi nhóm (APY) và tổng số dư hồ bơi sẽ được cập nhật trong thời gian thực.
 • Token chỉ có thể được đặt cược trong một nhóm tại một thời điểm. Ví dụ: Người dùng A không thể đặt cược cùng một BNB vào hai nhóm khác nhau cùng một lúc, nhưng có thể phân bổ 50% BNB của họ vào nhóm A và 50% trong nhóm B.
 • Người dùng sẽ có thể rút tiền của họ bất cứ lúc nào mà không có sự chậm trễ và tham gia vào bất kỳ hồ bơi có sẵn khác ngay lập tức.
 • BNB đặt cược vào Launchpool vẫn sẽ cung cấp cho người dùng những lợi ích tiêu chuẩn để nắm giữ BNB, chẳng hạn như airdrops, tính đủ điều kiện launchpad và lợi ích VIP
Alpha Finance Lab Project Links:
 

Bài viết mới nhất