Gate.io thông báo sự kiện bỏ phiếu niêm yết coin kỳ thứ 12 — Cartesi VS Solana


I.Sự kiện bỏ phiếu niêm yết coin

Gate.io không thu chi phí niêm yết, thực tế, minh bạch, xét duyệt các dự án nghiêm ngặt, cung cấp đa dạng các dịch vụ giao dịch tài sản blockchain. Để người dùng cùng tham gia vào việc quyết định niêm yết loại coin trên sàn giao dịch. Đồng thời, để cung cấp nhiều kênh ra mắt cho các dự án blockchain tiềm năng, Gate.io chính thức phát động sự kiện bỏ phiếu niêm yết coin.
Mỗi kỳ bỏ phiếu, sẽ có hai dự án PK với nhau, người dùng sẽ tiến hành bỏ phiếu cho một trong hai dự án. Sau khi sự kiện kết thúc, dự án nhận được nhiều phiếu hơn sẽ được niêm yết trên Gate.io, những người dùng bỏ phiếu (không phân biệt bỏ cho bên nào) sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng, nhận phần thưởng airdrop của dự án dựa tỷ lệ số phiếu cá nhân/tổng số phiếu sự kiện nhận được.

1. Thời gian bỏ phiếu:11:00 trưa ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến 11: 00 giờ trưa ngày 24 tháng 6 năm 2020 (Giờ Việt Nam).
2. Số lượng airdrops và quy tắc niêm yết:
(1)Nếu dự án Cartesi nhận được nhiều phiếu hơn thì sẽ niêm yết cặp CTSI/USDT trên Gate.io, người dùng bỏ phiếu sẽ có cơ hội chia sẻ phần thưởng airdrops 1,000,000.00 CTSI
(2)Nếu dự án Solana nhận được nhiều phiếu hơn thì sẽ niêm yết cặp SOL/USDT trên Gate.io, người dùng bỏ phiếu sẽ có cơ hội chia sẻ phần thưởng airdrops 83,836.36 SOL
(3)Tham gia bỏ phiếu tại: https://gate.io/poll/votelist/20

II. Giới thiệu dự án Cartesi

1. Giới thiệu
Cartesi nhằm xây dựng một hệ điều hành chung cho các ứng dụng phi tập trung, Cung cấp dịch vụ điện toán ngoài chuỗi trong môi trường Linux mà không ảnh hưởng đến bảo mật và phân cấp. Bằng cách này, Cartesi hy vọng sẽ giúp xây dựng các ứng dụng phi tập trung mạnh hơn, dễ phát triển, tiết kiệm và phổ quát hơn, cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ phát triển quen thuộc, dễ sử dụng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Trang web chính thức: https://cartesi.io/index_zh.html
White paper: https://cartesi.io/cartesi_whitepaper_zh.pdf
Lightpaper: https://cartesi.io/cartesi_lightapers_chinese.pdf.

2. Thông tin mã thông báo
Cartesi nhằm mục đích mang lại khả năng mở rộng chủ đạo cho các ứng dụng phi tập trung thông qua mạng lưới các nút. Mã thông báo CTSI được thiết kế để truyền cảm hứng cho các nút của Cartesi tương tác trung thực và hiệu quả với hệ thống. Catesi được ứng dụng như sau:
Lõi - Cartesi: Lõi Cartesi dựa vào việc sử dụng CTSI làm tài sản thế chấp để thực hiện cơ chế trọng tài cho hành vi trung thực.
-Cartesi side chain: Người dùng của Cartesi sidechain cần trả tiền cho việc lưu trữ dữ liệu tạm thời của ứng dụng Cartesi với CTSI. Tạo khối sẽ nhận được CTSI làm phần thưởng khối và người dùng cần trả CTSI dưới dạng phí để thêm dữ liệu vào side chain;
-Hệ thống đồng thuận: Hệ thống đồng thuận: CTSI được sử dụng để tham gia vào hệ thống đồng thuận chứng minh vốn chủ sở hữu side chain. Người khai thác có cổ phần cao nhất sẽ có cơ hội được chọn để tạo khối tiếp theo.
-Giao thức sẵn có dữ liệu: CTSI cũng sẽ hỗ trợ cho giao thức sẵn có dữ liệu để giúp chuyển các khối dữ liệu lớn tiến hành chụp ảnh nhanh.

(1) Biểu tượng mã thông báo: CTSI

(2) Tổng số mã thông báo: 1.000.000.000

(3) Lưu hành hiện tại: 199.408.334

(4) Tỷ lệ phân phối mã thông báo:
Public Sale: 10.00%
Seed Sale: 2.00%
Private Sale: 5.00%
Strategic Sale: 0.67%
Nhóm: 15.00%
Cố vấn: 2.11%
Hội quỹ: 40.22%
Dự trữ khai thác: 25.00%

(5) Phát hành mã thông báo:
Public Sale: phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2020
Private Sale: Được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, phát hành hoàn tất trong 25 tháng (phát hành ba tháng một lần).
Strategic Sale: phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, phát hành hoàn tất trong 13 tháng (phát hành 4 tháng một lần).
Nhóm: Được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, phát hành hoàn tất trong 37 tháng (phát hành 6 tháng một lần).
Cố vấn: Được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, phát hành hoàn tất trong 13 tháng (phát hành 6 tháng một lần).
Seed Sale: phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, phát hành hoàn tất trong 19 tháng (phát hành 3 tháng một lần).
Dự trữ quỹ: Được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, phát hành hoàn tất trong 40 tháng (phát hành 3 tháng một lần).
Dự trữ khai thác: phát hành vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 và được phát hành trong 10 năm.

(6)Giá mã thông báo:
Public Sale: 1CTSI=0.015 USD
Seed Sale: 1CTSI=0.005 USD
Private Sale: 1CTSI=0.01 USD
Strategic Sale: 1CTSI=0.03 USD

(7) Phát hành bổ sung:
Nhóm Cartesi có kế hoạch giới thiệu lạm phát mã thông báo để có được phần thưởng thế chấp, nhưng nó chưa được hoàn thiện và không được liệt kê trong lịch phát hành mã thông báo.

Phần thưởng dự trữ sẽ hướng dẫn người dùng tham gia side chain Cartesi vào mạng Cartesi và sẽ được khuyến khích bởi một số lượng token lạm phát nhất định. Quá trình này thưởng cho các công cụ khai thác theo tỷ lệ mã thông báo được thế chấp. Vì những người sử dụng sidechain trả cho các nhà khai thác nút đủ để khuyến khích những người khai thác tham gia vào thế chấp, vì vậy các phần thưởng dự trữ và lạm phát sẽ dần được loại bỏ.

3. Địa chỉ nạp tiền
Địa chỉ nạp CTSI: https://www.gate.io/myaccount/deposit/CTSI

III. Giới thiệu dự án Solana

1. Giới thiệu
Solana, được thành lập bởi các cựu kỹ sư Qualcomm, Intel và Dropbox vào cuối năm 2017, là một giao thức chứng minh ủy thác một chuỗi, tập trung vào việc cung cấp khả năng mở rộng mà không phải hy sinh phân cấp hoặc bảo mật. Cốt lõi của giải pháp mở rộng Solana là một chiếc đồng hồ phi tập trung, được gọi là Bằng chứng lịch sử “Proof-of-History” (PoH), được sử dụng để giải quyết vấn đề thời gian trong các mạng phân tán - Không có nguồn thời gian đáng tin cậy duy nhất trong một mạng phân tán. Cốt lõi của Solana là:
-Tính mở rộng: Solana có thể hỗ trợ hơn 50.000 giao dịch mỗi giây, đồng thời duy trì thời gian sản xuất khối ở 400 mili giây.
-Phi tập trung: Bằng cách sử dụng giao thức lan truyền khối Turbine, nền tảng có thể hỗ trợ hàng ngàn nút trong khi duy trì hiệu suất cao và khả năng mở rộng.
-Chi phí thực hiện thấp: Chi phí giao dịch trên mạng Solana ước tính có giá 10 USD trên 1 triệu giao dịch.

Trang web chính thức: https://solana.com
White paper: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf
Các tài liệu liên quan: https://docs.solana.com

2. Thông tin mã thông báo
SOL là mã thông báo gốc của giao thức Solana và có thể được áp dụng cho các nút cụm Solana, để thay thế hoạt động dự án trên chuỗi hoặc xác minh đầu ra của nó. Người dùng có thể thế chấp và nhận phần thưởng bằng cách xử lý và xác minh giao dịch.

(1) Biểu tượng mã thông báo: SOL

(2) Tổng nguồn cung: 488.629.512.76 SOL (ngày 18 tháng 6 năm 2020)

(3) Nguồn cung lưu hành hiện tại: 16.484.755.32 SOL (ngày 18 tháng 6 năm 2020)

(4) Phân phối mã thông báo:

Seed Sale token chiếm 16,23% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Founding Sale tokens chiếm 12,92% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Validator Sale tokens chiếm 5,18% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Strategic Sale tokens chiếm 1,88% tổng nguồn cung mã thông báo.
Mã thông báo đấu giá CoinList chiếm 1,64% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Mã thông báo nhóm chiếm 12,79% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Mã thông báo hội quỹ chiếm 10,46% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Mã thông báo cộng đồng chiếm 38,89% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.


(5) Quy tắc phát hành mã thông báo
Nhóm: Mở khóa vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Người sáng lập: 50% sẽ được phát hành vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Số còn lại sẽ được phát hành trong vòng 24 tháng.
Private Sale: Mở khóa vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Public Sale (Coinlist): phát hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2020.
Hội quỹ và cộng đồng: Kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2020, mỗi tháng phát hành tối đa 1,6%
* Lưu ý: chưa xem xét đến mạng lạm phát bổ sung

(6) Giá
Seed Sale: 1 SOL = 0,040 USD (ngày 5 tháng 4 năm 2018)
Founding Sale: 1 SOL = 0,200 USD (ngày 3 tháng 6 năm 2018)
Validator Sale: 1 SOL = 0,225 USD (ngày 9 tháng 7 năm 2019)
Strategic Sale: 1 SOL = 0,250 USD (ngày 18 tháng 2 năm 2020)
Đấu giá CoinList: 1 SOL = 0,220 USD (ngày 24 tháng 3 năm 2020)

(7) Phát hành bổ sung
Lạm phát bổ sung hiện chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra: https://docs.solana.com/im vâyed-proposeals/ed_overview

3. Địa chỉ nạp
Địa chỉ nạp SOL: https://www.gate.io/myaccount/deposit/SOL

IV. Quy tắc bỏ phiếu niêm yết coin


1. Điều kiện tham gia: tất cả người dùng có nắm giữ GT trên Gate.io, 1 GT = 1 phiếu
2. Phân bổ phiếu bầu: số lượng phiếu của mỗi người dùng có thể bỏ là số lượng GT nắm giữ trong 14 ngày của người dùng (bao gồm tiền trong tài khoản giao dịch thường và phần đang bị khóa, phần cho vay ký quỹ, vay USDT để mua GT, và trừ đi phần trực tiếp vay vào GT). Số phiếu có hiệu lực của người dùng là số lượng nắm giữ GT trung bình trong 14 ngày của người dùng, được tính vào thời điểm 2 tiếng đồng hồ sau khi sự kiện bỏ phiếu kết thúc. Nếu không muốn ảnh hưởng đến số phiếu có hiệu lực, vui lòng không rút hoặc bán GT sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc 2 tiếng đồng hồ.
ví dụ: anh Minh từ trước đến nay không nắm giữ GT, trước thời gian bỏ phiếu 1 ngày, anh Minh mua 14000 GT, vậy trung bình nắm giữ trong 14 ngày của anh Minh là: số lượng nắm giữ trung bình = 14000 GT/14 ngày=1000 GT, anh Minh có thể bỏ số phiếu là 1000 phiếu.
3. Loại tiền bỏ phiếu: chỉ hỗ trợ GT, mỗi người dùng trong mỗi kỳ bỏ phiếu chỉ được phép bỏ phiếu cho 1 dự án.
4. Xác nhận dự án chiến thắng: dự án nào nhận được số phiếu nhiều hơn sẽ chiến thắng, nếu số phiếu giống nhau, sẽ xem xét đến số người bỏ phiếu. Dự án nào có số người bỏ phiếu nhiều hơn sẽ chiến thắng.
5. Công bố kết quả: sau khi sự kiện kết thúc, sẽ phát phần thưởng là mã thông báo của dự án chiến thằng cho người dùng bỏ phiếu, và công bố thời gian giao dịch, rút, nạp.
6. Trả lại GT và yêu cầu nắm giữ GT: sau khi tham gia hoạt động bỏ phiếu sẽ không bị khấu trừ GT trong tài khoản, sau 2 giờ khi sự kiện bỏ phiếu kết thúc cần đảm bảo số lượng GT nắm giữ không thấp hơn số lượng đã bỏ phiếu, nếu không số lượng bỏ phiếu sẽ tính theo số GT thực tế khi tính toán.

V.Phần thưởng tương ứng cho mỗi sự kiện bỏ phiếu

1) Phần thưởng đặc biệt: 1000 người dùng bỏ phiếu đầu tiên sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người dùng, dựa trên hạng VIP người dùng vốn có để nâng thêm 3 hạng VIP.
2) Phần thưởng mã thông báo: sau khi sự kiện kết thúc sẽ nhận phần thưởng mã thông báo của dự án chiến thắng, tất cả người dùng bỏ phiếu (không phân biệt bỏ phiếu cho dự án nào) sẽ có cơ hội nhận phần thưởng airdrop, người dùng trúng thưởng sẽ dựa trên tỷ lệ phiếu bầu của mình trên tổng số phiếu bầu của sự kiện để nhận thưởng.

VI. Chú ý

Hành vi gian lận: nếu Gate.io phát hiện hoặc nhận được người dùng khiếu nại và xác nhận là có hành vi gian lận, Gate.io sẽ hủy tư cách tham gia bỏ phiếu trong kỳ của tài khoản đó. Nếu vi phạm quá 3 lần, Gate.io sẽ hủy tư cách bỏ phiếu vĩnh viễn của tài khoản vi phạm.

Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về Gate.io

Sự kiện airdrop của Solana

Ngoài airdrop 83.836.36 SOL được phát trong sự kiện bỏ phiếu Gate.io, Solana sẽ cung cấp thêm phần thưởng airdrop 41.918,18 SOL. Các quy tắc chi tiết như sau:
1. Vui lòng đăng nhập vào trang web: https://solana.com/gate-airdrop để tham gia.
2. Sau khi người dùng hoàn thành bài test trên trang web chính thức, hãy theo dõi Twitter chính thức của Solana và Gate.io, tham gia nhóm Telegram và mời người dùng mới tham gia vào sự kiện.
3. Sau khi hoàn thành các bước trên, người dùng cần điền vào biểu mẫu và điền thông tin (bao gồm cả UID).


Gate.io không tính chi phí niêm yết, chỉ hợp tác với các dự án chất lượng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ ưu việt. Xin trân thành cảm ơn tất cả người dùng đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.
Đăng ký tài khoản tại:https://www.gate.io/m#/register
Địa chỉ tải ứng dụng APP:https://www.gate.io/mobileapp

Bài viết mới nhất