Ethereum là gì?


Vào năm 2013, Vitalik Buterin đã viết cuốn sách trắng cho Ethereum. Cuốn sách trắng miêu tả một nền tảng điện toán công khai dựa trên blockchain (chuỗi khối) với mã nguồn mở có thể vận hành các hợp đồng thông minh: các ứng dụng chạy chính xác như đã được lập trình mà không bị kiểm duyệt, không có thời gian chết, không có sự gian lận hay can thiệp của bên thứ ba. Ethereum cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các hợp đồng thông minh đồng thời trực tiếp phát hành đồng tiền điện tử của họ trên blockchain ethereum, khiến các nhà phát triển không còn cần phải tạo một blockchain mới cho dịch vụ của mình. Điều này không chỉ giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian tạo blockchain mới, mà còn đem tới cho họ sự bảo mật và phi tập trung của Ethereum - điều không phải là tính chất cố hữu của mọi blockchain.Các hợp đồng thông minh được xây dựng trên Ethereum sử dụng máy ảo Turing-complete phi tập trung của Ethereum, được gọi là Máy ảo Ethereum hay EVM. Đây là một phần của giao thức thực sự thực thi các hợp đồng thông minh/tập lệnh. EVM thực thi các tập lệnh bằng cách sử dụng một mạng lưới node (nút) toàn cầu, bảo đảm nền tảng có khả năng chống lại sự kiểm duyệt. Các tập lệnh hoặc hợp đồng thông minh trên Ethereum được viết bằng một ngôn ngữ lập trình mới được xây dựng riêng cho Ethereum có tên là Solidity. Để khuyến khích người dùng chạy các node và thực thi các tập lệnh, và để giảm số lượng các thông tin rác trên mạng lưới, Ethereum triển khai đồng tiền điện tử riêng của nó, đồng Ether (ETH).Khi bạn thực hiện một giao dịch trên Ethereum bạn phải trả một khoản phí giao dịch. Phí giao dịch bạn trả được gọi là Gas (xăng) và được tính giá bằng đồng Ether. Gas là phép đo khối lượng công việc cần thực hiện cho một hoạt động hay một tập hợp hoạt động. Giao dịch càng cần nhiều phép tính toán, nó càng cần nhiều Gas. Số Ether mà bạn phải trả cho mỗi đơn vị Gas là tùy ở bạn, nhưng nên nhớ các node sẽ đặt ưu tiên cho các yêu cầu theo số tiền mà người dùng trả.  Ethereum mang đến những lợi ích như thời gian hoạt động đáng tin cậy. Giả sử nếu máy chủ của một công ty ngừng hoạt động, dịch vụ của họ cũng sẽ ngừng, trong khi đó nếu bất kỳ node nào trên Ethereum ngừng hoạt động, trên khắp thế giới vẫn còn nhiều node để duy trì hoạt động của dịch vụ. Điều tương tự cũng xảy ra với việc kiểm duyệt, một tác nhân phá hoại có thể dễ dàng đánh sập 1 máy chủ tập trung nhưng không dễ dàng làm điều đó với hàng trăm hay hàng nghìn máy chủ trên khắp thế giới. Điều này bảo vệ dịch vụ và bảo đảm mọi người dùng trên toàn cầu đều có thể sử dụng dịch vụ.Tóm lại, Ethereum có thể được xem như một blockchain được tích hợp sẵn một ngôn ngữ lập trình, hoặc như một máy tính toàn cầu dựa trên sự đồng thuận với các ứng dụng chạy trên máy tính đó bởi vì người dùng đánh giá cao các lợi ích mà Ethereum mang lại hơn các lợi ích của một máy chủ thông thường!

Bài viết mới nhất