Danh mục đầu tư của GFS

Cập nhật danh mục những đồng coin đầu tư của GFS. Chúng tôi loại bỏ một số đồng coin cũ không còn khả năng tăng trưởng mạnh và thêm vào những đồng coin có giá trị nội tại cũng như tiềm năng hơn. Vui lòng xem chi tiết trong bảng bên dưới. * MAN là một đại diện nổi bật của lĩnh vực AI nhưng do tài chính của dự án hiện không tốt nên chúng tôi đưa ra khỏi danh mục để tìm kiếm 1 dự án mới tốt hơn thay thế.* Để cập nhật sớm nhất và thảo luận trực tiếp các thông tin về các dự án tiềm năng vui lòng tham gia các kênh truyền thông sau đây: - Telegram group: https://t.me/gfsgroup- Telegram Channel: https://t.me/gfschannel

Bài viết mới nhất