Cập nhật danh mục đầu tư tháng 08/2020

GFS cập nhật thêm một số dự án mới trong danh mục đầu tư đồng thời cơ cấu lại danh mục đối với một số dự án cũ không còn khả năng tăng trưởng nhiều cũng như không phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Ngoài ra, để giới hạn số lượng dự án trong danh mục đầu tư nên chúng tôi quyết định chốt lời các đồng coin như HT, BAT và Ost để tập trung vào các dự án mới có khả năng tăng trưởng cao hơn theo bảng chi tiết dưới đây. Để cập nhật sớm nhất các thông tin về những dự án tiềm năng cũng như vùng mua vùng bán tối ưu vui lòng theo dõi các kênh truyền thông của GFS dưới đây:Telegram Channel: https://t.me/gfschannelTelegram Group: https://t.me/gfsgroupFacebook group: https://www.facebook.com/groups/GFSgroup.io/

Bài viết mới nhất