API3 một API phi tập trung cho Web3, Tổng quan về dự án API3

Tổng quan

API3 là một API phi tập trung cho Web3, xây dựng các nguồn cấp dữ liệu được quản lý phi pháp và an toàn có thể định lượng được để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng Web 3.0 mà không cần sử dụng bên thứ ba. Các dAPI của API3 là các API hoàn toàn phi tập trung và dựa trên blockchain với bảo mật có thể định lượng được.

Đội ngũ phát triển

Team cốt lõi của API3 gồm:

 • Heikki Vänttinen Co-Founder at API3
 • Burak Benligiray Co-Founder at API3
 • Saša Milić Co-Founder at API3
 • Mark F. Giám đốc điều hành, Cố vấn, Nhà nghiên cứu
 • Dave C. DAO thành viên của API3
 • Manuel Gonzalez Alzuru thành viên của API3
 • Giovanni Lesna  Maranetto CMC
 • Greg Fette - thành viên của API3

Công nghệ

Công nghệ nổi bật của API3 sẽ là Airnode, là nút oracle có cấu trúc set-and-go, theo đó các nhà cung cấp API có thể dễ dàng thiết lập một nút mà không phải lo lắng về bảo trì, chưa nói đến việc giao tiếp với bất kỳ thứ gì trên khía cạnh blockchain bao gồm cả việc phải chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Thanh toán sẽ được API3 DAO xử lý và thành phần phi tập trung này là một thành phần nổi bật khác.

Tài chính

API3 đã kêu gọi được 3 triệu đô từ 6 quỹ đầu tư lớn như Placeholder, Pantera Capital, Accomplice, CoinFund, Digital Currency Group, and Hashed.

Sản phẩm

Các sản phẩm của API3 bao gồm:

 • DAO-Governed: Nguồn cấp dữ liệu API3 được điều chỉnh bởi một DAO.
 • FIRST-PARTY ORACLES: Không có nhà khai thác nút của bên thứ ba
 • QUANTIFIABLY SECURE: Tính năng bảo hiểm của API3 cung cấp cho người dùng dAPI một mạng lưới an toàn có thể định lượng được trong trường hợp xảy ra sự cố.
 • CROSS-PLATFORM: Có thể kết nối đến bất kỳ blockchain nào:
 • Tuy nhiên sản phẩm chính sẽ là nguồn cấp dữ liệu, sẽ bao gồm các trình tổng hợp của nhiều oracle bên thứ nhất (Airnodes run by the API providers)

Lộ trình phát triển

Chi tiết lộ trình phát triển của API3 được cập nhật tại: https://trello.com/b/sYVOAa5O/api3-roadmap

Đối thủ cạnh tranh

API3 là một mạng oracle phi tập trung nên các dự án hiện có trong không gian này như Chainlink, Band, Tellor DIA, Razor… có thể được coi là đối thủ cạnh tranh của API3.

Mặc dù API3 dự định tạo ra một sự thay đổi mô hình hoàn toàn mới bằng cách chuyển từ mô hình tập trung vào bên thứ ba của các công ty cùng ngành sang mô hình mới đầu tiên bên thứ nhất, nơi các nút oracle được điều hành bởi chính các nhà cung cấp API, loại bỏ người trung gian  một cách hiệu quả.

Đối tác hiện tại

Các đối tác của API3:

Tokenomics

API3 là mã thông báo gốc của dự án API3, tổng nguồn cung là 100,000,000 token.

Token Use Case

 • Staking Reward: stake API3 sẽ nhận được reward từ dAPI và phần thưởng lạm phát.
 • Collateral: Dịch vụ bảo hiểm nhằm bảo vệ người dùng khỏi những trục trặc của dAPI bằng cách chia sẻ rủi ro cho mọi người để cùng giảm thiểu thiệt hại.
 • Governance: người nắm giữ API3 có quyền vote để thay đổi các thông số, tính năng của API3

Token Allocations:

Token Vesting:

Team/Founder/Partner token allocation vesting tăng lên 3 năm.

Cộng đồng

Các kênh thông tin và cộng đồng hiện nay của API3:

Kết luận

Đây là dự án làm về oracle, một phần không thể thiếu cho sự phát triển của Blockchain đặc biệt là sự bùng nổ của Defi như hiện nay, giải pháp của API3 thể hiện được chất lượng theo thiết kế và bảo mật. dAPI không phụ thuộc vào oracle của bên thứ ba, cùng công nghệ nổi bật Airnode và nguồn tài chính từ các quỹ đầu tư lớn phần nào đánh giá được tổng quan cũng như chất lượng của dự án, hiện token API3 đã được mở bán trên các sàn giao dịch.

Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin đến người đọc và không phải một lời khuyên đầu tư. Hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn.

Bình luận

0 Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Thông tin bình luận

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất